Enskilt avlopp i Åre

Helhetslösningar för infiltration & rening av avloppsvatten för enskilt avlopp.

Infiltration för fritidshus och permanentboenden

Vi erbjuder:

  • Alla lösningar för hus och fritidshus.
  • Effektiv och regelmässig installation.
  • Över 30 års erfarenhet på installation av reningsverk.

När det gäller rening av avloppsvatten finns det höga krav på att installationen ska skötas korrekt. Kraven på de enskilda avloppens reningskapacitet ökar då kommuner utför fler kontroller av anläggningarna idag än tidigare.

Med vår gedigna erfarenhet av att arbeta med infiltrationslösningar hjälper vi dig enkelt genom processen och ser till att du får en hållbar anläggning. I över 30 år har vi försett hus och stugägare i Åre med fungerande reningsverk.

Vi ingår i Reaxcer
VANLIGA RENINGSVERK:

Infiltrationsanläggning

  • Blandat vatten.
  • Urinavlastat vatten.
  • BDT-vatten.

En infiltrationsanläggning är den vanligaste metoden för rening men ställer krav på att marken har en bra genomsläppningsförmåga. Ifall att du har en tomt med grovkornig jord så kan det resultera i att vattnet rinner genom för snabbt och blir därför inte rent. Kontakta oss för tips på hur du kontrollerar din jord!

Markbädd

  • Blandat vatten.
  • BDT-vatten.

En markbädd passar till tomter som inte har särskilt tjocka jordlager. Denna metod är effektiv för att rena avloppsvatten tack vare ett upphöjt sandlager som vattnet passerar igenom och renas i. Ifall att det finns dricksvattentäkter i området är markbädd att rekommendera då vattnet inte rinner vidare ner i marken utan förs istället ut till ett dike, till exempel.

Nackdelen med markbädden är att den inte renar fosfor ur vattnet lika bra och bör därför kompletteras med ytterligare fosforrening. Vi hjälper dig med detta.

Minireningsverk

  • WC + BDT-vatten.

Ett minireningsverk passar till de flesta tomter och erbjuder effektiv rening relativt underhållsfritt. Minireningsverket innehåller alla komponenter som annars behövs till infiltrationsanläggningen/
markbädden.

VARFÖR BEHÖVER JAG ETT RENINGSVERK?

Ifall att du äger en tomt som har ett enskilt avlopp (som inte är kopplat till kommunens avloppssystem) så ligger ansvaret på dig att ditt avloppssystem följer lagens krav.

Infiltration av avloppsvatten är viktigt för att förhindra smittspridning av sjukdomsframkallande mikroorganismer som virus, bakterier och parasiter. Förorenat avloppsvatten kan även leda till övergödning och syrebrist i våra vattendrag samt sjö och kustvatten.

Kontakta oss idag så hjälper vi dig med ditt reningsverk!

Vi säljer kvalitetsjord och grus för avhämtning eller utkörning