Vi är ett åkeri i Ånn utanför Åre som utför allt förekommande inom entreprenad och transport. Vi vänder oss till företag och privatpersoner och är anslutna till Reaxcer. Vi har en rad etablerade företag som samarbetspartners och tillsammans kan vi tillgodose nästan alla kunders behov. Vi uppdaterar kontinuerligt vår maskinpark och fortbildar löpande vår personal. Vi levererar enligt dina önskemål.

SNÖRÖJNING

Vi utför snöröjning, bortforsling av snö samt plogning. Våra bilar arbetar ofta längs vägarna för att göra den säker och körbar för er som trafikerar den.

Vi utför även halkbekämpning med våra hjullastare och plogbilar. Här arbetar vi på fasta uppdrag i:
Storlien
Storvallen
Storvallen – Enafors
Ånn – Enafors – Handöl

MATJORD, SAND & GRUS

När du behöver grus, bergkrossprodukter, sand eller matjord är du välkommen att kontakta oss. Vi erbjuder leveranser sommar som vinter. Vi kör ut sand, grus och matjord. Vid behov kan vi även ordna det för avhämtning.

Våra leveranser av grus och bergkrossprodukter kommer från täkter i Jämtland. Detta innebär kortare transporter vilket spar tid och pengar och är bra för miljön. 

TRANSPORT & FRAKT

Vi är vana att köra längs stora trafikerade vägar och transportera från A till B. Vi har även erfarenheten att göra detta på små grusvägar eller stigar, i fjäll och i annan snårig miljö. Vi har dessutom gjort det i över 30 år! 

MARK, GRÄV & ENTREPRENADARBETEN

Vi hjälper dig som behöver ansluta fjällstugan vid inkoppling av vatten och avlopp. Vi utför markplanering, grävarbeten och planeringsjobb. Vi skräddarsyr entreprenadarbetet utifrån ert behov och erbjuder er flexibla lösningar.

Du som privatperson kan dessutom få upp till 30% av arbetskostnaden reducerad via skatteverkets rotavdrag.

RENHÅLLNING

Vi erbjuder renhållning av gator, parkeringar och andra ytor för våra kunder. När du har behov av renhållning så är du välkommen att kontakta oss.

ASFALTSTRANSPORTER

Vi har fordon anpassade för asfaltstransporter och har genom åren skaffat oss mycket erfarenhet för att kunna hjälpa er tryggt och säkert.

DRÄNERINGSARBETEN

Förhindra fuktskador på husgrunden genom att låta oss utföra en dränering.
Vi utför dränering av husgrunder, diken och åkrar med mera.

VATTEN, AVLOPP & TREKAMMARBRUNN

En infiltration behövs för att rena avloppsvattnet efter att det varit i en slamavskiljare eller en trekammarbrunn.
Vi tillhandahåller olika infiltrationslösningar för ditt behov och hjälper dig med allt som kommer därtill.