Wallins Åkeri – längs vägen sedan 1987

Mycket mer än bara ett åkeri
Wallins Åkeri i Ånn AB är ett familjeägt företag som ingår i Reaxcer

Vi är ett åkeri i Ånn utanför Åre som utför allt förekommande inom entreprenad och transport. Vi vänder oss till företag och privatpersoner och är anslutna till Reaxcer. Vi har en rad etablerade företag som samarbetspartners och tillsammans kan vi tillgodose nästan alla kunders behov. Vi uppdaterar kontinuerligt vår maskinpark och fortbildar löpande vår personal. Vi levererar enligt dina önskemål.

Dräneringsarbeten i Åre kommun
DRÄNERINGSARBETEN

Förhindra fuktskador på husgrunden genom att låta oss utföra en dränering.
Vi utför dränering av husgrunder, diken och åkrar med mera. Läs mer om hur vi utför våra dräneringsarbeten här.

Anläggningsarbete för vatten och avlopp i Åre
VATTEN, AVLOPP & TREKAMMARBRUNN

En infiltration behövs för att rena avloppsvattnet efter att det varit i en slamavskiljare eller en trekammarbrunn.
Vi tillhandahåller olika infiltrationslösningar för ditt behov och hjälper dig med allt som kommer därtill.

Sedan starten har vi hjälpt till med totalentreprenader för enskilda avlopp. Vi jobbar mot dig som har stuga, permanentboende eller som är intresserad av att skaffa tomt och bygga nytt.
Vi jobbar med fasta priser och enligt branschenliga garantier. Läs mer om hur vi jobbar här.

Anläggningsarbete för vatten och avlopp i Åre
Matjord från vårt sorteringsverk i Åre
MATJORD, SAND & GRUS

När du behöver grus, bergkrossprodukter, sand eller matjord är du välkommen att kontakta oss. Vi erbjuder leveranser sommar som vinter. Vi kör ut sand, grus och matjord. Vid behov kan vi även ordna det för avhämtning.

Våra leveranser av grus och bergkrossprodukter kommer från täkter i Jämtland. Detta innebär kortare transporter vilket spar tid och pengar och är bra för miljön. Läs mer om jord och grus här.

Vi hjälper till med snöröjning och plogning av vägar i Åre
SNÖRÖJNING

Vi utför snöröjning, bortforsling av snö samt plogning. Våra bilar arbetar ofta längs vägarna för att göra den säker och körbar för er som trafikerar den.

Vi utför även halkbekämpning med våra hjullastare och plogbilar. Här arbetar vi på fasta uppdrag i:
Storlien
Storvallen
Storvallen – Enafors
Ånn – Enafors – Handöl

Vi hjälper till med snöröjning och plogning av vägar i Åre
Transporttjänster i Åre
TRANSPORT & FRAKT

Vi är vana att köra längs stora trafikerade vägar och transportera från A till B. Vi har även erfarenheten att göra detta på små grusvägar eller stigar, i fjäll och i annan snårig miljö. Vi har dessutom gjort det i över 30 år! 

Markarbeten, grävarbeten och entreprenadmaskinsarbeten i Åre
MARK, GRÄV & ENTREPRENADARBETEN

Vi hjälper dig som behöver ansluta fjällstugan vid inkoppling av vatten och avlopp. Vi utför markplanering, grävarbeten och planeringsjobb. Vi skräddarsyr entreprenadarbetet utifrån ert behov och erbjuder er flexibla lösningar.

Du som privatperson kan dessutom få upp till 30% av arbetskostnaden reducerad via skatteverkets rotavdrag.

Markarbeten, grävarbeten och entreprenadmaskinsarbeten i Åre
Renhållningsarbeten i Åre
RENHÅLLNING

Vi erbjuder renhållning av gator, parkeringar och andra ytor för våra kunder. När du har behov av renhållning så är du välkommen att kontakta oss.

Vi transporterar asfalt
ASFALTSTRANSPORTER

Vi har fordon anpassade för asfaltstransporter och har genom åren skaffat oss mycket erfarenhet för att kunna hjälpa er tryggt och säkert.

Vi transporterar asfalt