Wallins Åkeri i Åre

Rejäla väg och markarbeten sedan 1987

Ett familjeföretag inom entreprenad

Wallins Åkeri i Ånn AB är ett väletablerat familjeföretag med rötter som sträcker sig tillbaka till slutet av 1980-talet. Som en del av Reaxcer har vi specialiserat oss på att utföra mångsidiga mark- och vägarbeten, både under sommar- och vintermånaderna. Ägare och grundare Bertil Wallin är den drivande kraften bakom företaget och är fortfarande högst delaktig i vår verksamhet. Företaget har idag 14 anställda.

Vi vill vara ditt självklara val som partner när det kommer till mark,- och anläggningsarbeten i Åre.

Anlägga enskilt avlopp

Vi utför det grävjobb som behövs för att du ska få en ny avloppstank och jobbar med alla typer av avloppsanläggningar.

Slamavskiljare med infiltrationsanläggning

För de platser där slamavskiljning och infiltration krävs har vi erfarenheten och resurserna för att utföra dessa arbeten på ett noggrant och effektivt sätt. Vi fokuserar på att skapa system som inte bara uppfyller gällande normer och regler utan också optimerar avloppshantering för att minimera påverkan på miljön.

Markbädd och minireningsverk

Vår kompetens sträcker sig även till design och installation av markbäddar och minireningsverk. Oavsett om det handlar om att hantera avlopp från hushåll, industrianläggningar eller andra komplexa miljöer, erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att säkerställa högsta möjliga reningseffektivitet.

Kommunalt avlopp

För de som är anslutna till kommunala avloppsnät erbjuder vi professionell service och rådgivning. Vi hjälper till från planering och installation till underhåll av avloppssystem som är anslutna till de kommunala ledningarna. Vi arbetar i linje med gällande bestämmelser för att säkerställa en smidig och effektiv integration i det övergripande kommunala avloppsnätet.

Oavsett vilken typ av avloppssystem du behöver hjälp med kan du lita på vår erfarna personal och moderna utrustning för att leverera pålitliga och hållbara lösningar. Vi strävar efter att vara din självklara partner för att möta och överträffa dina avloppsbehov på ett professionellt och ansvarsfullt sätt.

Byte av vägtrummor

När en vägtrumma spricker, rostar eller blir igensatt kan det leda till allvarliga problem för vägens integritet och trafiksäkerhet. Vatten som inte kan dräneras bort ordentligt kan orsaka erosion under vägen och skapa potentiellt farliga håligheter eller försämra vägens bärförmåga. Dessutom kan vattenansamlingar på eller runt vägen öka risken för halka och olyckor.

Installation och bortforsling

Byte av vägtrummor innebär att den skadade eller otillräckliga trumman tas bort och ersätts med en ny, hållbar och korrekt dimensionerad trumma. Vi hjälper er med inspektion och bedömning, planering och tillstånd, borttagning av den gamla trumman och installation av den nya trumman. Hör av dig till oss när du vill ha hjälp med byte av vägtrummor.

Gräva husgrund och gjuta platta

Gräva husgrund

Att gräva husgrund innebär att marken på byggplatsen grävs upp och förbereds för att skapa en plats där den framtida husgrunden kommer att placeras. Det är en kritisk fas eftersom marken måste nivelleras och förberedas korrekt för att säkerställa en stabil grund för det kommande huset.

Gjuta platta

Efter att marken har grävts och förberetts är nästa steg att gjuta plattan. En platta är en betongyta som sträcker sig över hela byggnadens fotavtryck och fungerar som en solid grund för själva huset. Att gjuta plattan innebär att man häller betong i den förberedda gropen, jämnar ut den och låter den stelna och härda. Plattan blir sedan grunden där väggarna och resten av huset kommer att byggas på.

Entreprenörsamarbete

Vi har genom åren utvecklat nära samarbeten med entreprenörer på orten och kan tillsammans med dessa hjälpa dig med anläggning av husgrund. Vi har en modern maskinpark och våra chaufförer är vana med kundkontakt och har de yrkesbevis som behövs för ett säkert utfört arbete.

Yrkesbevis och säkerhet

Vår personal har de yrkesbevis som behövs för att utföra ett säkert arbete.

Övriga entreprenadarbeten

Vi jobbar med det mesta inom mark- och anläggning i hela Åre kommun vare sig du är fastighetsägare, har företag, är privatperson eller jobbar på kommunen.

Är du privatperson så hjälper vi dig med husdränering, anläggning av gräsmatta, vi har matjord, sand och grus för avhämtning eller hemleverans och gräver för enskilt avlopp. Våra arbeten omfattas av ROT.

Som familjeföretag ser vi till att vårda våra relationer och för oss är det viktigt att du som kund är nöjd med vårt arbete.

Vi säljer kvalitetsjord och grus för avhämtning eller utkörning