Wallins Åkeri i Åre

Rejäla väg och markarbeten sedan 1987

Anläggningsarbeten, dränering och vinterväghållning i Åre

Vi är ett familjeföretag som varit verksamma sedan slutet på 80 -talet. Vi ingår i Reaxcer och utför det mesta inom mark och vägarbeten, sommar som vintertid. Företaget drivs av mig, Bertil Wallin, och håller årligen 8-9 personer med jobb.

Vi kan snabbt vara på plats hos dig som kund och när du anlitar oss kan du vara säker på att jobbet blir ordentligt utfört.